حساب کاربری

یا

ضمن عرض تبریک سال نو به اطلاع میرسانیم این مجموعه تا 14 فروردین ماه تعطیل می باشد. با سپاس از همراهی شما

63429021

تلفن 5 رقمی گویا

10129300902

شبکه های اجتماعی

پک تبلیغاتی نمایشگاهی

حدود قیمت از 6.970.000

قیمت پک به صورت حدودی می باشد امکان تغییر دارد.

لیوان کاغذییادداشتخودکارکارت ویزیتساک دستی
1000 عدد1000 عدد100 عدد500 عدد1000 عدد
بروشورکاتالوگکارت شناسایی
1000 عدد100 عدد 5 عدد

پک تبلیغاتی نمایشگاهی شماره 1

این پک اقتصادی ترین پک تبلیغاتی نمایشگاهی پیشنهادی ما به شما می باشد. ملزومات اولیه که برای حضور در نمایشگاه به آن نیاز خواهید داشت در این پک پیش بینی شده است.

 

حدود قیمت از 19.700.000

قیمت پک به صورت حدودی می باشد امکان تغییر دارد.

لیوان کاغذییادداشتخودکارکارت ویزیتساک دستی
1000 عدد1000 عدد100 عدد500 عدد1000 عدد
بروشورکاتالوگکارت شناسایی
فلش مموریست هدیه
1000 عدد100 عدد 5 عدد50 عدد25 عدد

پک تبلیغاتی نمایشگاهی شماره 2

این پک یک پک متوسط تبلیغاتی نمایشگاهی پیشنهادی ما به شما می باشد. ملزومات اولیه که برای حضور در نمایشگاه به آن نیاز خواهید داشت در این پک پیش بینی شده است.

 

حدود قیمت از 37.500.000

قیمت پک به صورت حدودی می باشد امکان تغییر دارد.

لیوان کاغذییادداشتخودکارکارت ویزیتساک دستی
1000 عدد1000 عدد1000 عدد2000 عدد1000 عدد
بروشورکاتالوگکارت شناسایی
فلش مموریست هدیه
1000 عدد1000 عدد 10 عدد100 عدد50 عدد
هدیه مدیریتی
تیشرت
100 عدد100 عدد

پک تبلیغاتی نمایشگاهی شماره 3

این پک یک پک متوسط تبلیغاتی نمایشگاهی پیشنهادی ما به شما می باشد. ملزومات اولیه که برای حضور در نمایشگاه به آن نیاز خواهید داشت در این پک پیش بینی شده است.