هدایای تبلیغاتی و اصل تبلیغات در تجارت جهانی
26
اکتبر

هدایای تبلیغاتی و اصل تبلیغات

هدایای تبلیغاتی و اصل تبلیغات در تجارت جهانی

باید این نکته را ذکر کنیم که همواره هدایا و تخفیفات بزرگ تبلیغاتی به مشتریان عمده داده خواهد شد و این مدیران شرکت ها می باشند که این تصمیم را میگیرند. البته باید این نکته را خاطر نشان کنیم که تصمیم مدیریت یک واحد تجاری صحیح می باشد. دلیل این اتفاق تنها یک نکته می باشد و ان وفاداری نسبت به شرکت است. همانطور که می دانید مشتریان عمده تقریبا بخش بزرگی از محصولات یک شرکت را خریداری می کنند و سود اصلی یک مجموعه وابسته به خرید این افراد میباشد. در نتیجه برای یک واحد تجاری بسیار مهم می باشد که بزرگترین تخفیفات و هدایا را برای این افراد در نظر بگیرد.

انگیزه های اهدای هدایای تبلیغاتی

انگیزه های کارفرمایان در دادن هدایای تبلیغاتی گستره ی مختلفی را در بر می گیرد. بطور مثال ممکن است این عمل به دلیل ترغیب کارمندان به ماندن در واحد تجاری باشد و یا افزایش بهره وری و کارایی. از طرفی ممکن است اهدای هدایای تبلیغی تنها برای افزایش فعالیت بازاریابی واحد تجاری بوده باشد و افزایش سهم بازار تنها نکته مهمی باشد که در نظر مدیریت قرار دارد.