حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

63429021
68529000021
09021012930

شبکه های اجتماعی

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

چاپ

چاپ پاکت اداری + قیمت

چاپ پاکت اداری از قبیل انواع پاکت نامه – پاکت A4  – پاکت A5  – پاکت تحریر – پاکت کتان – پاکت گلاسه با چاپ از حداقل تیراژ 1000 می باشد. زمان تحویل از 10 روز قابل تحویل می باشد.ضمانت چاپ پاکت اداری برای تمامی سفارشات وجود دارد.

طراحی پاکت اداری

قیمت چاپ پاکت

مشاهده انواع قیمت پاکت در تیراژ حداقل 1000 عدد، برای چاپ فرم اختصاصی پاکت با ما تماس بگیرید.

fa-poll-h انواع پاکت
نامقیمت
پاکت A3 تحریر 120 گرم8,866,000 تومان
پاکت نامه 140 گرم کارتی2,624,000 تومان
پاکت A5 کارتی 140 گرم2,680,000 تومان
پاکت ملخی قالب 3 تحریر 1000 تایی2,116,000 تومان
پاکت A3 تحریر 80 گرمی 7,049,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 5000 تایی6,083,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 2000 تایی3,174,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 1000 تایی2,116,000 تومان
پاکت ملخی قالب شماره 3 تحریر 5000 تایی6,084,000 تومان
پاکت قالب شماره 3 تحریر 2000 تایی3,174,000 تومان
پاکت A4 تحریر 2000 تایی5,565,000 تومان
پاکت A4 تحریر 5000 تایی11,209,000 تومان
پاکت A4 تحریر 1000 تایی3,629,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 1000 تایی2,146,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 2000 تایی3,567,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 5000 تایی7,759,000 تومان
پاکت A5 تحریر 1000 تایی1,894,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 تحریر 5000 تایی6,084,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 تحریر 2000 تایی3,174,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 تحریر 1000 تایی2,116,000 تومان
پاکت A5 تحریر 2000 تایی2,943,000 تومان
پاکت A5 تحریر 5000 تایی6,005,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 تحریر 2000 تایی3,174,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 تحریر 1000 تایی2,116,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 تحریر 5000 تایی6,084,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 1000 تایی1,647,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 2000 تایی2,569,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 5000 تایی5,261,000 تومان
پاکت نامه قالب 1 گلاسه 2000 تایی4,299,000 تومان
پاکت نامه قالب 1 گلاسه 1000 تایی2,645,000 تومان
پاکت نامه قالب 1 گلاسه 5000 تایی8,729,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 گلاسه 2000 تایی4,299,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 گلاسه 1000 تایی2,645,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 گلاسه 5000 تایی8,729,000 تومان
پاکت نامه قالب 3 گلاسه 5000 تایی8,729,000 تومان
پاکت نامه قالب 3 گلاسه 2000 تایی4,299,000 تومان
پاکت نامه قالب 3 گلاسه 1000 تایی2,645,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 گلاسه 5000 تایی8,729,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 گلاسه 1000 تایی2,645,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 گلاسه 2000 تایی4,299,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 1000 تایی2,403,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 2000 تایی3,959,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 5000 تایی8,544,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 5000 تایی16,286,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 1000 تایی46,452,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 2000 تایی7,597,000 تومان
پاکت نامه تحریر 100 گرمی1,794,000 تومان
پاکت کیفی A5 تحریر 100 گرمی2,060,000 تومان
پاکت کیفی A4 تحریر 100 گرمی3,959,000 تومان
پاکت کیسه ای A5 تحریر 100 گرمی2,060,000 تومان
پاکت کیسه ای A4 تحریر 100 گرمی3,959,000 تومان
پاکت A3 تحریر 100 گرمی 7,710,000 تومان
پاکت A3 کتان 120 گرم9,197,000 تومان
پاکت A4 کتان 120 گرم4,868,000 تومان
پاکت A5 کتان 120 گرم2,515,000 تومان
پاکت نامه قالب 1 کتان 120 گرم3,174,000 تومان
پاکت نامه قالب 2 کتان 1000 تایی3,174,000 تومان
پاکت نامه قالب 3 کتان 120 گرم3,174,000 تومان
پاکت نامه قالب 4 کتان 120 گرم3,174,000 تومان
پاکت ملخی کتان 120 گرم2,160,000 تومان

چاپ پاکت پول

چاپ پاکت نامه

چاپ پاکت ملخی

 

fa-poll-h انواع کارت ویزیت
نامقیمت
چاپ کارت ویزیت برش اختصاصیتماس بگیرید
کارت ویزیت لمینت براق دایره ای496,000 تومان
کارت ویزیت لمینت براق طرح موج707,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مات طرح موج914,000 تومان
کارت ویزیت سلفون مات مخملی851,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی شفاف

کارت ویزیت پی وی سی 5001,334,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 5002,074,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 7604,262,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 7602,502,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 7601,621,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی براق 5002,084,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی براق 5003,308,000 تومان
کارت ویزیت شیشه ای مات1,348,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 3001,223,000 تومان
کارت ویزیت کتان امباس دور گرد816,000 تومان
کارت ویزیت کتان امباس324,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مربع594,000 تومان
کارت ویزیت لمینت برجسته444,000 تومان
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد304,000 تومان
کارت ویزیت سلفون مات دورگرد416,000 تومان
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد304,000 تومان
کارت ویزیت سلفون براق دورگرد416,000 تومان
کارت ویزیت لمینت براق566,000 تومان
کارت ویزیت لمینت براق

کارت ویزیت لمینت مات561,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مات914,000 تومان

چاپ کارت ویزیت

قیمت چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت ارزان

چاپ کارت ویزیت سریع

چاپ کارت ویزیت مدیریتی

چاپ کارت ویزیت پی وی سی

fa-poll-h انواع تراکت
نامقیمت
تراکت A6 تحریر 5000 تایی854,000 تومان
تراکت A6 تحریر 2000 تایی431,000 تومان
تراکت A6 تحریر 1000 تایی285,000 تومان
تراکت A5 تحریر 5000 تایی1,709,000 تومان
تراکت A5 تحریر 2000 تایی862,000 تومان
تراکت A5 تحریر 1000 تایی570,000 تومان
تراکت A4 تحریر 5000 تایی3,417,000 تومان
تراکت A4 تحریر 2000 تایی1,723,000 تومان
تراکت A4 تحریر 1000 تایی1,139,000 تومان
تراکت A3 تحریر 5000 تایی7,055,000 تومان
تراکت A3 تحریر 2000 تایی3,666,000 تومان
تراکت A3 تحریر 1000 تایی2,498,000 تومان
تراکت B5 تحریر 1000 تایی845,000 تومان
تراکت B5 تحریر 2000 تایی1,277,000 تومان
تراکت B5 تحریر 5000 تایی3,257,000 تومان
تراکت B4 تحریر 5000 تایی4,988,000 تومان
تراکت B4 تحریر 2000 تایی2,553,000 تومان
تراکت B4 تحریر 1000 تایی1,689,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 5000 تایی1,283,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 2000 تایی602,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 1000 تایی371,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 5000 تایی2,565,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 2000 تایی1,204,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 1000 تایی741,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 2000 تایی2,407,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 1000 تایی1,481,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 5000 تایی5,128,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 5000 تایی10,477,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 1000 تایی3,183,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 2000 تایی5,035,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 170 2000 تایی

تراکت A3 گلاسه 170 1000 تایی

تراکت A4 گلاسه 170 2000 تایی3,308,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 170 1000 تایی2,117,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 170 گرم 2000 تایی1,655,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 170 گرم 1000 تایی1,059,000 تومان
تراکت A6 کتان 120 گرم

تراکت A5 کتان 120 گرم

تراکت A4 کتان 120 گرم

قیمت چاپ

خدمات چاپ ما به صورت افست با ضمانت کیفیت و چاپ به مشتریان عزیز ارائه می گردد

 • چاپ ست اداری
 • چاپ پاکت نامه
 • چاپ کارت ویزیت
 • چاپ سربرگ
 • چاپ تراکت

 

چاپ افست سربرگ

نامه، مکاتبه و بسته شما ارسال می شود، اما بین انبوه نوشته های رسمی به فراموشی سپرده خواهد شد. در نتیجه، یک کسب و کار اگر می خواهد به طور جدی فعالیت کند، ناچار است روی چاپ سربرگ به طور افراطی تمرکز کرده و وسواس نشان دهد.

سربرگ به انگلیسی یعنی LetterHead که در فارسی به عنوان صفحه بالای یک برگه معنی می شود .اما در کل منظور از سربرگ همان کاغذ A4 یا A5 که در ادارات و شرکت ها به عنوان سربرگ اداری گفته می شود.

کاغذ سربرگ دار اداری متدوال است که از لوگو ،تاریخ ،آدرس یا پس زمینه طرح تجاری استفاده شود که منظور کلی از سربرگ همین برگه با عنوان مشخصات کامل آن می باشد.

 چاپ سربرگ اداری افست

در چاپ کهن دو نوع چاپ افست و دیجیتال سربرگ داریم که برای تیراژ بالا از چاپ سربرگ اداری افست استفاده می کنیم .با توجه به اینکه در چاپ افست از شیت عمومی استفاده می شود ، چاپ افست از نظر هزینه بسیار مقرون به صرفه می باشد.

درباره چاپ سربرگ بیشتر بدانید

زمانی که یک برند، کسب و کار یا شرکتی خصوصی بخواهد به طور جدی در بازار فعالیت کند، ناچار به مکاتبه و ایجاد ارتباط خواهد بود. لازمه این مکاتبات، بهره گیری از اصول و استانداردهایی است که در طول زمان پدید آمده اند.

در این نوشته، نشان خواهیم داد که اوراق اداری تا چه اندازه برای کسب و کارها اهمیت دارند و از آن مهم تر، بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان ست اداری را در بالاترین کیفیت ممکن در اختیار داشت. در صورتی که قصد دارید شان و منزلت برند خود را ارتقا دهید، ما را در سطرهای پیش رو همراهی کنید.

اگر شما به دنبال یک کسب کار بسیار بزرگ، با اهمیتی و پایداری هستید در ابتدا نیازمند به چاپ سربرگ و ست اداری و مدیریتی که باعث تاثیرگذاری بزرگ و پایدار بر روی مشتریانتان شوند را دارید.

در واقع تمامی مکاتبات اداریتان نامه ها قرارداد ها و بسیار دیگر از نوشته هایتان نیازمند یک کاغذی که تصویری از آرم و مشخصات شرکت شما را در آن چاپ شده باشد است.

و همچنین این نکته بسیار با اهمیت است که جنس و نوع کاغذی که از آن برای چاپ سربرگ خود استفاده می کنید از چه کیفیتی برخوردار است و کیفیت چاپ آن در چه سطحی است زیرا بالا بودن کیفیت چاپ سربرگ و جنس کاغذ آن باعث می شود که به کسب و کار شما اعتماد بیشتری بشود.

ما در گیفتو می توانیم کلیه نیازهای شما را چه از لحاظ جنس و چه نوع کیفیت چاپ پاسخ بدهیم.

اطلاعات تماس

جهت ارتباط با واحد فروش گیفتو و پشتیبانی از طریق شماره تماس های زیر می توانید با ما درارتباط باشید. یا از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید

دیدگاه کاربران
2 دیدگاه
 • عباسعلی هامون 23 اسفند 1401 / 9:40 ب.ظ

  مطلب به درد بخوری بود

 • موسی اخوان 23 اسفند 1401 / 10:20 ب.ظ

  فلش تبلیغاتی چرمی دارید ؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما