حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

ضمن عرض تبریک سال نو به اطلاع میرسانیم این مجموعه تا 14 فروردین ماه تعطیل می باشد. با سپاس از همراهی شما

63429021

تلفن 5 رقمی گویا

10129300902

شبکه های اجتماعی

چاپ

چاپ پاکت اداری + قیمت

چاپ پاکت اداری از قبیل انواع پاکت نامه – پاکت A4  – پاکت A5  – پاکت تحریر – پاکت کتان – پاکت گلاسه با چاپ از حداقل تیراژ 1000 می باشد. زمان تحویل از 10 روز قابل تحویل می باشد.ضمانت چاپ پاکت اداری برای تمامی سفارشات وجود دارد.

طراحی پاکت اداری

قیمت چاپ پاکت

مشاهده انواع قیمت پاکت در تیراژ حداقل 1000 عدد، برای چاپ فرم اختصاصی پاکت با ما تماس بگیرید.

انواع پاکت
نامقیمت
پاکت ملخی قالب 3 تحریر1000 تایی1,443,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 5000 تایی4,945,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 2000 تایی2,376,000 تومان
پاکت ملخی قالب 1 تحریر 1000 تایی1,431,000 تومان
پاکت قالب شماره سه تحریر 80 گرم (5000 تایی)4,945,000 تومان
پاکت قالب شماره سه تحریر 80 گرم (2000 تایی)2,376,000 تومان
پاکت A4 تحریر 80 گرمی (2000 تایی)4,173,000 تومان
پاکت A4 تحریر 80 گرمی (5000 تایی)8,449,000 تومان
پاکت A4 تحریر 80 گرمی (1000 تایی)2,563,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,489,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (2000 تایی)2,556,000 تومان
پاکت ملخی گلاسه 135 گرم (5000 تایی)5,839,000 تومان
پاکت A5 تحریر 80 گرمی (1000 تایی)1,383,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار تحریر 80 گرم (5000 تایی)4,945,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار تحریر 80 گرم (2000 تایی)2,376,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار تحریر 80 گرم (1000 تایی)1,431,000 تومان
پاکت A5 تحریر 80 گرمی (2000 تایی)2,262,000 تومان
پاکت A5 تحریر 80 گرمی (5000 تایی)4,601,000 تومان
پاکت قالب شماره دو تحریر 80 گرمی (2000 تایی)2,376,000 تومان
پاکت قالب شماره دو تحریر 80 گرمی (1000 تایی)1,431,000 تومان
پاکت قالب شماره دو تحریر 80 گرمی (5000 تایی)4,945,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی (1000 تایی)1,190,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی (2000 تایی)1,953,000 تومان
پاکت ملخی تحریر 80 گرمی (5000 تایی)3,996,000 تومان
پاکت قالب شماره یک گلاسه 135 گرم (2000 تایی)1,760,000 تومان
پاکت قالب شماره یک گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,760,000 تومان
پاکت قالب شماره یک گلاسه 135 گرم (5000 تایی)5,839,000 تومان
پاکت قالب شماره دو گلاسه 135 گرم (2000 تایی)1,758,000 تومان
پاکت قالب شماره دو گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,760,000 تومان
پاکت قالب شماره دو گلاسه 135 گرم (5000 تایی)5,839,000 تومان
پاکت قالب شماره سه گلاسه 135 گرم (5000 تایی)5,839,000 تومان
پاکت قالب شماره سه گلاسه 135 گرم (2000 تایی)1,758,000 تومان
پاکت قالب شماره سه گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,760,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار گلاسه 135 گرم (5000 تایی)5,839,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,760,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار گلاسه 135 گرم (2000 تایی)1,759,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,963,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)3,642,000 تومان
پاکت A5 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)3,246,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)11,537,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)2,414,000 تومان
پاکت A4 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)5,405,000 تومان
پاکت نامه تحریر 100 گرمی1,355,000 تومان
پاکت کیفی A5 تحریر 100 گرمی1,570,000 تومان
پاکت کیفی A4 تحریر 100 گرمی2,988,000 تومان
پاکت کیسه ای A5 تحریر 100 گرمی1,574,000 تومان
پاکت کیسه ای A4 تحریر 100 گرمی2,988,000 تومان
پاکت A4 کتان 120 گرم3,404,000 تومان
پاکت A5 کتان 120 گرم1,777,000 تومان
پاکت قالب شماره یک کتان 120 گرم1,472,000 تومان
پاکت قالب شماره دو کتان 120 گرم1,472,000 تومان
پاکت قالب شماره سه کتان 120 گرم1,472,000 تومان
پاکت قالب شماره چهار کتان 120 گرم1,472,000 تومان
پاکت ملخی کتان 120 گرم1,507,000 تومان

چاپ پاکت پول

چاپ پاکت نامه

چاپ پاکت ملخی

 

انواع کارت ویزیت
نامقیمت
کارت ویزیت سلفون مات مخملی (1000 تایی)759,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی شفاف984,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (500 تایی)1,020,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون (1000 تایی)1,620,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (1000 تایی)2,559,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (500 تایی)2,192,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون (250 تایی)1,436,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون ( روکش براق ) 500 تایی1,703,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون ( روکش براق ) 1000 تایی1,400,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی برفکی ( نیمه شفاف )1,000,000 تومان
کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون879,000 تومان
کارت ویزیت کتان امباس دور گرد 1000 تایی428,000 تومان
کارت ویزیت کتان امباس 1000 تایی294,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مربع 1000 تایی1,100,000 تومان
کارت ویزیت لمینت برجسته 1000 تایی848,000 تومان
کارت ویزیت سلفون مات 500 تایی310,000 تومان
کارت ویزیت سلفون مات 1000 تایی478,000 تومان
کارت ویزیت سلفون براق 500 تایی310,000 تومان
کارت ویزیت سلفون براق 1000 تایی378,000 تومان
کارت ویزیت لمینت براق 1000 تایی806,000 تومان
کارت ویزیت لمینت براق 500 تایی545,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مات 500 تایی1,012,000 تومان
کارت ویزیت لمینت مات 1000 تایی1,460,000 تومان

چاپ کارت ویزیت

قیمت چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت ارزان

چاپ کارت ویزیت سریع

چاپ کارت ویزیت مدیریتی

چاپ کارت ویزیت پی وی سی

انواع تراکت
نامقیمت
تراکت A6 تحریر 5000 تایی606,000 تومان
تراکت A6 تحریر 2000 تایی300,000 تومان
تراکت A6 تحریر 1000 تایی213,000 تومان
تراکت A5 تحریر 5000 تایی1,182,000 تومان
تراکت A5 تحریر 2000 تایی585,000 تومان
تراکت A5 تحریر 1000 تایی419,000 تومان
تراکت A4 تحریر 5000 تایی1,638,000 تومان
تراکت A4 تحریر 2000 تایی1,156,000 تومان
تراکت A4 تحریر 1000 تایی818,000 تومان
تراکت A3 تحریر 5000 تایی4,850,000 تومان
تراکت A3 تحریر 2000 تایی2,401,000 تومان
تراکت A3 تحریر 1000 تایی1,706,000 تومان
تراکت B5 تحریر 80 گرم (1000 تایی)605,000 تومان
تراکت B5 تحریر 80 گرم (2000 تایی)849,000 تومان
تراکت B5 تحریر 80 گرم (5000 تایی)1,692,000 تومان
تراکت B4 تحریر 80 گرم (5000 تایی)3,345,000 تومان
تراکت B4 تحریر 80 گرم (2000 تایی)1,682,000 تومان
تراکت B4 تحریر 80 گرم (1000 تایی)1,192,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)839,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)398,000 تومان
تراکت A6 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)271,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)1,633,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)772,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)526,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)1,520,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)1,025,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)3,223,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 135 گرم (5000 تایی)6,511,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 135 گرم (1000 تایی)2,078,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 135 گرم (2000 تایی)3,055,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 170 گرم (2000 تایی)4,356,000 تومان
تراکت A3 گلاسه 170 گرم (1000 تایی)3,334,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 170 گرم ( 2000 تایی )2,178,000 تومان
تراکت A4 گلاسه 170 گرم ( 1000 تایی )1,591,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 170 گرم ( 2000 تایی )1,104,000 تومان
تراکت A5 گلاسه 170 گرم ( 1000 تایی )864,000 تومان
تراکت A6 کتان 120 گرم458,000 تومان
تراکت A5 کتان 120 گرم725,000 تومان
تراکت A4 کتان 120 گرم1,449,000 تومان

قیمت چاپ

خدمات چاپ ما به صورت افست با ضمانت کیفیت و چاپ به مشتریان عزیز ارائه می گردد

 • چاپ ست اداری
 • چاپ پاکت نامه
 • چاپ کارت ویزیت
 • چاپ سربرگ
 • چاپ تراکت

 

چاپ افست سربرگ

نامه، مکاتبه و بسته شما ارسال می شود، اما بین انبوه نوشته های رسمی به فراموشی سپرده خواهد شد. در نتیجه، یک کسب و کار اگر می خواهد به طور جدی فعالیت کند، ناچار است روی چاپ سربرگ به طور افراطی تمرکز کرده و وسواس نشان دهد.

سربرگ به انگلیسی یعنی LetterHead که در فارسی به عنوان صفحه بالای یک برگه معنی می شود .اما در کل منظور از سربرگ همان کاغذ A4 یا A5 که در ادارات و شرکت ها به عنوان سربرگ اداری گفته می شود.

کاغذ سربرگ دار اداری متدوال است که از لوگو ،تاریخ ،آدرس یا پس زمینه طرح تجاری استفاده شود که منظور کلی از سربرگ همین برگه با عنوان مشخصات کامل آن می باشد.

 چاپ سربرگ اداری افست

در چاپ کهن دو نوع چاپ افست و دیجیتال سربرگ داریم که برای تیراژ بالا از چاپ سربرگ اداری افست استفاده می کنیم .با توجه به اینکه در چاپ افست از شیت عمومی استفاده می شود ، چاپ افست از نظر هزینه بسیار مقرون به صرفه می باشد.

درباره چاپ سربرگ بیشتر بدانید

زمانی که یک برند، کسب و کار یا شرکتی خصوصی بخواهد به طور جدی در بازار فعالیت کند، ناچار به مکاتبه و ایجاد ارتباط خواهد بود. لازمه این مکاتبات، بهره گیری از اصول و استانداردهایی است که در طول زمان پدید آمده اند.

در این نوشته، نشان خواهیم داد که اوراق اداری تا چه اندازه برای کسب و کارها اهمیت دارند و از آن مهم تر، بررسی خواهیم کرد که چگونه می توان ست اداری را در بالاترین کیفیت ممکن در اختیار داشت. در صورتی که قصد دارید شان و منزلت برند خود را ارتقا دهید، ما را در سطرهای پیش رو همراهی کنید.

اگر شما به دنبال یک کسب کار بسیار بزرگ، با اهمیتی و پایداری هستید در ابتدا نیازمند به چاپ سربرگ و ست اداری و مدیریتی که باعث تاثیرگذاری بزرگ و پایدار بر روی مشتریانتان شوند را دارید.

در واقع تمامی مکاتبات اداریتان نامه ها قرارداد ها و بسیار دیگر از نوشته هایتان نیازمند یک کاغذی که تصویری از آرم و مشخصات شرکت شما را در آن چاپ شده باشد است.

و همچنین این نکته بسیار با اهمیت است که جنس و نوع کاغذی که از آن برای چاپ سربرگ خود استفاده می کنید از چه کیفیتی برخوردار است و کیفیت چاپ آن در چه سطحی است زیرا بالا بودن کیفیت چاپ سربرگ و جنس کاغذ آن باعث می شود که به کسب و کار شما اعتماد بیشتری بشود.

ما در گیفتو می توانیم کلیه نیازهای شما را چه از لحاظ جنس و چه نوع کیفیت چاپ پاسخ بدهیم.

اطلاعات تماس

جهت ارتباط با واحد فروش گیفتو و پشتیبانی از طریق شماره تماس های زیر می توانید با ما درارتباط باشید. یا از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط باشید

دیدگاه کاربران
2 دیدگاه
 • عباسعلی هامون 23 اسفند 1401 / 9:40 ب.ظ

  مطلب به درد بخوری بود

 • موسی اخوان 23 اسفند 1401 / 10:20 ب.ظ

  فلش تبلیغاتی چرمی دارید ؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *